Testisten Sperm Kazanımı (TESE)

TESE menide hiç sperm hücresi bulunmayan hastalarda, testislerden alınan dokudan sperm elde edilmesidir.Menide sperm hücresi olmaması, çeşitli nedenlere bağlı olabilir:

Sperm Kanallarında Tıkanıklık

Sperm kanallarının doğuştan olmaması

Hormonal nedenler

Genetik nedenler erkekte sperm üretimini sağlayan genler Y kromozomu üzerindedir. Bu genlerdeki problem sperm üretimini etkiler.

Radyasyon, özellikle kanser tedavisi nedeniyle radyasyon alınması

İlaçlar, özellikle kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar TESE işlemi genel yada lokal anestezi ile yapılan ağrısız bir işlemdir. Her iki testisten doku örneği alınır. Alınan doku örnekleri bir seri işlemden geçirilerek, canlı sperme hücreleri ayrılır. Bu hücreler mikroenjeksiyon işleminde kullanılır.

RİSKLER

Hiç Veya Çok Fazla Yumurta?

Hormonal uyarıya bazı hastalarda abartılı (hiperstimülasyon) bazılarında ise zayıf yanıt alınabilir. Eğer tetkikler olağan dışı bir şeyi gösterirse, doktor bu özel siklusun iptalini ve yumurta toplanmamasını teklif edebilir. Sonuçlar genellikle çiftlerle konuşulur ve onlar için en uygun karar verilir.

Over Hiperstimülasyon Sendromu

Bu hastalığın sebebi bilinmemektedir. Yumurtalıkların aşırı uyarılması sonucu meydana gelir. Overdeki şişlikten dolayı karında gerginlik, mide bulantısı, kusma ve ağrı olabilir. Yumurta toplanmasını takip eden hafta içerisinde bu bulguları gösteren hastalar mümkün olan en kısa sürede kliniği bu konudan haberdar etmelidir. Bu durumda erken tedavi çok önemlidir ve bazen hastanede kalmayı gerektirir. Eğer ihmal edilirse tehlikeli komplikasyonlar doğabilir.

Çoğul Gebelik

Pratikte bütün yardımla üreme tekniklerinde çoğul gebelik riski vardır. Yardımla üreme tedavisinin en sık görülen yan etkisi çoğul gebeliktir. Bu sadece ciddi maddi problemlere neden olmaz. Aynı zamanda yüksek oranda gebelik kayıplarına ve erken doğumlara yani düşük ağırlıklı bebek doğumlarına neden olur. Transfer edilecek embriyo sayısı pek çok faktöre bağlıdır ve çiftle konuşularak belirlenir.

Anormal Bebek

Her gebelikte, bebeğin ortalama % 1 anomalili (kusurlu) olma riski vardır. Dünya çağındaki çalışmalar IVF tedavisi sonucunda doğan bebeklerde anomali riskinin, normal gebelerin bebeklerinden daha fazla olmadığını göstermiştir.